വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ മലയാളത്തില്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്
May 30, 2017 11:15 pm

തിരുവനന്തപുരം: വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ മലയാളത്തില്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ മാസമാദ്യമാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഐഎസില്‍