ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് എസ്.യു.വിയുമായി കിയ മോട്ടോർസ്
December 10, 2020 10:35 pm

കിയയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാഹനമാണ് സെല്‍റ്റോസ് എസ്‌യുവി. ഈ വാഹനത്തിന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് എത്തുമെന്ന് കുറച്ചുകാലമായി അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെല്‍റ്റോസ്