പോപ്പ് അപ്പ് സെല്‍ഫി ക്യാമറയുമായി വി15 പ്രോ വിപണിയില്‍
March 4, 2019 6:06 pm

വിവോയുടെ പുതിയ മോഡല്‍ വി15 പ്രോ വിപണിയിലെത്തുന്നു. പോപ്പ് അപ്പ് സെല്‍ഫി ക്യാമറയാണ് പുതിയ വി15 പ്രോയുടെ പ്രത്യേകത. ആദ്യമായി