മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ ഓടാന്‍ കഴിയുന്ന പുതിയ ബൈക്ക് നിര്‍മ്മിച്ച് ബിഎംഡബ്ല്യു
September 14, 2018 12:18 am

ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളെ പോലെ നിരത്തില്‍ സ്വയം ഓടുന്ന ബൈക്കുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ്. മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ ഓടാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ പുതിയ ബൈക്കിന്റെ