സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ തകരാറിലായോ? എന്നാല്‍ ഇനി സ്വയം നന്നാക്കാം, സംവിധാനം ഒരുക്കി സാംസങ്‌
April 2, 2022 8:56 am

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ തകരാറായാല്‍ അത് നന്നാക്കുവാന്‍ സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ പോയാല്‍ പലപ്പോഴും സമയ നഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അധിക