സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം;ഒഴിവുള്ള എന്‍ആര്‍ഐ സീറ്റ്‌ പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും നല്‍കാമെന്ന്…
July 12, 2019 12:57 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനത്തില്‍ എന്‍ആര്‍ഐ മാനദണ്ഡം പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴിവു വരുന്ന എന്‍ആര്‍ഐ സീറ്റുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു