സൗദി അറേബ്യയില്‍ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലും സ്വദേശിവത്കരണം
October 1, 2018 8:50 pm

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയില്‍ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലും സ്വദേശിവത്കരണം പ്രാബല്യത്തിലെത്തി. മീന്‍പിടിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഓരോ ബോട്ടിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സ്വദേശിയെയെങ്കിലും നിയമിക്കണം.

സ്വദേശിവത്കരണം : മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കടകളില്‍ വ്യാപക പരിശോധന
July 21, 2018 1:10 pm

സൗദി: സ്വദേശിവത്കരണം പ്രാബല്യത്തിലായ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കടകളില്‍ വ്യാപക പരിശോധന തുടരുന്നു. തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയ വകുപ്പുകളും സഹകരിച്ചാണ്