യുദ്ധമുഖത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ‘പെട്ടതല്ല’ സ്വയം ചെന്നു ‘ചാടി’ കൊടുത്തതാണ് !
February 26, 2022 9:14 pm

യുക്രെയിനില്‍ നടക്കുന്ന രക്ത രൂക്ഷിത പോരാട്ടം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തോക്കുകള്‍ വിതരണം