സെലക്ടീവ് ടാക്‌സ്; കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനം തയാറായതായി ഒമാന്‍
June 10, 2019 3:15 pm

ഒമാന്‍: സെലക്ടീവ് ടാക്‌സ് ബാധകമായവര്‍ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം തയാറായതായി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജനറല്‍ ഫോര്‍ ടാക്‌സേഷനിലെ സര്‍വേ ആന്റ് ടാക്‌സ് എഗ്രിമെന്റ്‌സ്