മനുഷ്യന്‍ നിലനില്‍പ്പ് ഭീഷണിയില്‍;ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ശക്തമാക്കിയ ഒരു വര്‍ഷം. .
December 30, 2018 11:48 am

ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാന്‍ സാധിച്ച വര്‍ഷമാണ് 2018. ലോകം അന്തരീക്ഷ താപനിലയെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവുമധികം ചര്‍ച്ചകള്‍

വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദുരന്തം . . കേരളം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ !
December 24, 2018 5:48 pm

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികള്‍ പ്രവചനാതീതമായിരുക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യന്‍ തീരങ്ങളില്‍ സമുദ്രനിരപ്പ് 2.8 അടി