ഇന്ത്യയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റ് രംഗം കുതിക്കുന്നു
April 18, 2021 10:12 am

ദില്ലി: രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഇടപാടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റ് രംഗത്ത് വന്‍ കുതിപ്പുണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും മറ്റ്