‘ബിജിയേട്ടാ നിങ്ങളാണെന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഗുരുനാഥനും’; ശാന്തിയുടെ ഓര്‍മയില്‍ ബിജിബാല്‍
August 19, 2019 5:04 pm

സംഗീതം പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകന്‍ ബിജിബാലിന് ഭാര്യ ശാന്തി. ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ ഓര്‍മകള്‍ തുളുമ്പുന്ന ഒട്ടേറെ