രാജ്യത്തെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം സാംസങിന്
July 20, 2023 3:43 pm

2023ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലും മൊത്തം സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ കൗണ്ടര്‍പോയിന്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് 2023 വര്‍ഷത്തിന്റെ