ബംഗാളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി അന്തരിച്ചു
April 17, 2021 9:07 am

പശ്ചിമ ബംഗാൾ: ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ, നാലു ദിവസങ്ങൾക്ക്