ബിഎസ്-6 റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് ഹിമാലയന് വില ഉയര്‍ത്തി
May 17, 2020 6:35 pm

ബിഎസ്-6 റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് ഹിമാലയന് വില ഉയര്‍ത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏകദേശം 2800 രൂപയോളം വില ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. 1.90 ലക്ഷം