പഴയകാല പ്രൗഢി നിലനിർത്തി ‘ആർ നയൻ ടി’ ബൈക്കുകളുമായി ബിഎംഡബ്ലു
February 27, 2021 11:06 pm

ജർമൻ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ‘ആർ നയൻ ടി’, ‘ആർ നയൻ ടി സ്ക്രാംബ്ലർ’ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഇന്ത്യൻ