ഇടിക്കൂട്ടിലെ ചക്രവര്‍ത്തിക്ക് ആദരം; മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പേരില്‍ ഇനി എയര്‍പോര്‍ട്ടും
January 17, 2019 4:34 pm

അമേരിക്കയിലെ ലൂയിസ് വില്ലെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഇനി ബോക്‌സിങ് താരം മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പേരില്‍ അറിയപ്പെടും. മുഹമ്മദ് അലിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ്