ട്വിറ്റര്‍ ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു; ഇമെയിലിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പും
November 27, 2019 4:29 pm

ട്വിറ്റര്‍ തങ്ങളുടെ പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്ന് ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. യൂസര്‍ നൈമുകള്‍ കൂടുതല്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരത്തില്‍