ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം: തെറ്റായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വീഡിയോകള്‍ നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് യൂട്യൂബ്
July 22, 2022 11:18 am

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഉളളടക്കം അടങ്ങിയ വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി യൂട്യൂബ്. അമേരിക്കയില്‍ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള അവകാശം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സ്ത്രീകൾ