മാണി കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു: താമരശ്ശേരി ബിഷപ്
December 5, 2014 10:25 am

തിരുവനന്തപുരം: മാണിയെയും സര്‍ക്കാരിനെയും വിമര്‍ശിച്ച് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്. കെ എം മാണി കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി താമരശ്ശേരി ബിഷപ് റമിജിയോസ്