‘കുളം കലക്കുന്നത് സി.പി.ഐ, കാനത്തിന്റെ നേതാവ് ചെന്നിത്തല !
April 24, 2020 9:24 am

സ്പ്ലിൻങ്ക്ളർ വിവാദത്തിൽ സി.പി.ഐ സ്വീകരിച്ചത് അവസരവാദപരമായ നിലപാട്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് പരാതി പറയാനെത്തിയത് മാധ്യമ ‘ഗൂഢാലോചനക്ക്’ ശേഷം !

VIDEO കാനത്തിന്റെ നേതാവ് ചെന്നിത്തലയാണോ ? നിലപാടിലും സാമ്യത !
April 23, 2020 8:20 pm

സ്പ്ലിൻങ്ക്ളർ വിവാദത്തിൽ സി.പി.ഐ സ്വീകരിച്ചത് അവസരവാദപരമായ നിലപാട്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് പരാതി പറയാനെത്തിയത് മാധ്യമ ‘ഗൂഢാലോചനക്ക്’ ശേഷം !

ചുവപ്പിന്റെ ശത്രു ചുവപ്പ് തന്നെയാണ്, കാനത്തിന്റേത് അവസരവാദ നിലപാട്
April 23, 2020 7:59 pm

ഇടതുപക്ഷത്തിരുന്ന് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയാണ് സി.പി.ഐ. മുന്നണിയില്‍ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പലപ്പോഴും