അക്ഷര ‘മഹര്‍ഷി’യുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ വീണ്ടും മലയാളിക്കു മുന്‍പില്‍ ഒരു വായനാദിനം . .
June 19, 2017 6:30 am

ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പുതിയ ലോകത്ത് മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗതമായ വായന ‘മരിച്ചു’ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന മുറവിളികള്‍ക്കിടയിലും വീണ്ടുമൊരു വായനാവാരത്തിന് കൂടി ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. പുസ്തക