രാജ്യത്ത് ഇനി കോവിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെംഡെസിവിര്‍ മരുന്ന് വിലക്കുറവില്‍ ലഭിക്കും
July 9, 2020 11:02 pm

ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നു നിര്‍മാതാക്കളായ സിപ്ല ലിമിറ്റഡ് കോവിഡിന് രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെംഡെസിവിര്‍ മരുന്ന് വിലക്കുറവില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. ഇതോടെ