റെഡ്മി നോട്ട് 10 എസ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ ആദ്യ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു
May 18, 2021 12:35 pm

റെഡ്മി നോട്ട് 10എസ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണിന്റെ ആദ്യ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടാകോര്‍ മീഡിയടെക് ഹെലിയോ ജി95 എസ്ഒസിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ഡിവൈസ്