ഷവോമി റെഡ്മി 6, റെഡ്മി 6 പ്രോ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു
November 8, 2018 6:45 pm

ഷവോമി റെഡ്മി 6, റെഡ്മി 6 പ്രോ എന്നീ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു. മി.കോമിലും ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയിലും റെഡ്മി