റിയല്‍മി സി 2 സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ മെയ് 15ന് വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തും
May 15, 2019 12:47 pm

ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ബ്രാന്റായ റിയല്‍മിയുടെ പുതിയ റിയല്‍മി സി 2 സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ മേയ് 15 ന് വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തും.ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക്