ചികിത്സാ സഹായത്തിന്റെ പേരില്‍ ശല്യം ചെയ്യുന്നു, നടനെതിരെ പരാതിയുമായി വിജയലക്ഷ്മി
March 11, 2019 5:00 pm

ബെംഗളുരൂ: ചികിത്സാ സഹായം നല്‍കിയതിന്റെ പേരില്‍ നിരന്തരമായി ശല്യം ചെയ്യുന്ന കന്നട നടനതെിരെ പരാതിയുമായി നടി വിജയലക്ഷ്മി. ആരോഗ്യ നില