കെ ശ്രീകാന്ത് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍, കാസര്‍കോഡ് ബിജെപിയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി
February 23, 2020 10:37 pm

കാസര്‍ഗോഡ്: പുതിയ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി കാസര്‍ഗോഡ് ഘടകത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറി.നിലവിലെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ കെ.ശ്രീകാന്തിനെ അതേ സ്ഥാനത്ത്