റേഷന്‍ കടകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കും
May 15, 2021 12:55 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച റേഷന്‍ കടകള്‍ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കും. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച റേഷന്‍ കട ജീവനക്കാരുടെ