സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 29,920 രൂപ
March 20, 2020 2:16 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് 480 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 320

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ വില; പവന് 31,520 രൂപ, ഗ്രാമിന് 3,940 രൂപ
February 26, 2020 12:38 pm

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 31,520 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,940 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.