ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് താഴുന്നില്ല; ആശങ്കയിൽ രണ്ട് ജില്ലകള്‍
May 30, 2021 11:12 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൊവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 20 ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാണെങ്കിലും ആശങ്കയായി രണ്ട് ജില്ലകള്‍. ടെസ്റ്റ്