സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു
May 27, 2023 11:09 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിനമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്. അന്തരാഷ്ട്ര വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു
May 24, 2023 11:24 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ സ്വര്ണവിലയാണ് ഇന്ന് കുത്തനെ ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന്

സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; വർദ്ധന തുടരാൻ സാധ്യത
May 4, 2023 10:59 am

തിരുവനന്തപുരം: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില. അന്താരാഷ്ട്ര വില എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിലയായ 2077 ഡോളറിൽ. രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് ഉയർന്നത് 1040

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
April 28, 2023 12:21 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഉയർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ

രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉയർച്ചക്ക് ശേഷം മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില
April 27, 2023 11:44 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ട ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു 320 രൂപയുടെ വർദ്ധനവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു

സ്വർണവില ഇന്നും ഉയർന്നു; മാറ്റമില്ലാതെ വെള്ളി വില
April 21, 2023 10:41 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില മുകളിലേക്ക് തന്നെ. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 160

രണ്ട് ദിവസത്തെ വർധനയ്ക്ക് ശേഷം ശേഷമുള്ള ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണവില
April 13, 2023 12:02 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കുത്തനെ ഉയർന്ന സവര്ണവിലയാണ് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം; ഒരു പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു
April 12, 2023 12:40 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഇന്നലെ 240 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപ

Page 1 of 141 2 3 4 14