പ്രതിദിനം 3000 കൊവിഡ് പരിശോധന; അന്തിമ അനുമതി കാത്ത് കേരളം
April 28, 2020 8:38 am

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിദിനം 3000 എന്ന തോതില്‍ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന്‍ അനുമതി കാത്ത് കേരളം. നിലവിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ കിറ്റ്

പരിശോധന അതിവേഗം; 12,000 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച് ഐസിഎംആര്‍
April 21, 2020 9:26 am

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് രോഗ നിര്‍ണയ പരിശോധന വ്യാപകമാകാന്‍ 12,000 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച് ഐസിഎംആര്‍. ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളുടെ