എന്‍പിആറിന്റെ വിവരശേഖരണം ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍, ആദ്യം ചേര്‍ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി
February 17, 2020 8:51 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിന്റെ (എന്‍പിആര്‍) വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിവരം.