സിനിമ ജീവിത്തിലെ മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു റാംജിറാവു ; വിജയരാഘവന്‍
March 3, 2019 5:45 pm

നടന്‍ വിജയരാഘവന്റെ സിനിമ ജീവിത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗിലെ ടൈറ്റില്‍ കഥാപാത്രം. 30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം റാംജിറാവു