ഇട്രാന്‍സ്+ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി പ്യുവര്‍ ഇവി
August 18, 2020 9:25 am

ഇന്ത്യന്‍ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ പ്യുവര്‍ ഇവി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ഇട്രാന്‍സ്+ സ്‌കൂട്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി. പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ സ്‌കൂട്ടറിന്