പൊതു ഖജനാവില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടി; യുഎഇ ഫ്രീസോണ്‍ മുന്‍ സിഇഒക്ക് 10 വര്‍ഷം തടവ്
August 3, 2019 2:53 pm

റാസല്‍ഖൈമ: പൊതു ഖജനാവില്‍ നിന്ന് വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ യുഎഇ ഫ്രീസോണ്‍ മുന്‍ സിഇഒക്ക് 10 വര്‍ഷം തടവ്. റാസല്‍ഖൈമ