ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കും; അതിര്‍ത്തി ജില്ലയിലേക്ക് പാസ് വേണ്ട
May 18, 2020 5:51 pm

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ ജില്ലയ്ക്കകത്തെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ജലഗതാഗതം ഉള്‍പ്പെടെ ഇതിന്റെ പരിധിയില്‍ വരും.