പെണ്ണിന് മാത്രമല്ല ആണിനും രക്ഷയില്ലാത്ത കാലം; 6 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിക്ക് പൊതുടോയ്‌ലറ്റില്‍ പീഡനം
December 4, 2019 5:50 pm

ആ ആറ് വയസ്സുകാരന്റെ ഞെട്ടല്‍ ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. പൊതു ടോയ്‌ലറ്റില്‍ അജ്ഞാതനായ ഒരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ഏല്‍ക്കേണ്ടി വന്ന ലൈംഗിക