വാഹനങ്ങളിൽ ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പണി പാളും
March 5, 2020 2:29 pm

കോയമ്പത്തൂര്‍: ജി.പി.എസ്. ഘടിപ്പിക്കാത്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല. സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളും ബസ്സുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഇനി