അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ച് ഇന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ‘വിദ്യാരംഭം’
June 1, 2021 6:44 am

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് മുമ്പില്‍ തളരാതെ ഇന്ന് മുതല്‍ കേരളത്തിലെ കുട്ടികള്‍ പാഠങ്ങളുരുവിടും. ഈ അധ്യായനവര്‍ഷവും സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍