ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് കണക്കിലെടുത്ത് നാളെ അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ പൊതു അവധി
December 3, 2020 11:21 pm

തിരുവനതപുരം : ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നാളെ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ,