കെട്ടിടാവശിഷ്ങ്ങള്‍ കുന്നുകൂടുന്നു; മാലിന്യ നിര്‍മ്മാജ്ജനം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കണം
September 26, 2018 11:49 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: വളരെ വേഗത്തില്‍ നഗരവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതി വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ദിനം