ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പകര്‍ച്ച വ്യാധി ചികിത്സാ ബ്ലോക്കുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് ധനമന്ത്രി
May 17, 2020 12:35 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പകര്‍ച്ച വ്യാധി ചികിത്സാ ബ്ലോക്കുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. മാത്രമല്ല ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും