ഗുജറാത്തിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയായ കോവിഡ് രോഗി മരിച്ചു
September 19, 2020 3:00 pm

അഹമ്മദാബാദ് : ഗുജറാത്തിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയായ കോവിഡ് രോഗി മരിച്ചു. പ്രഭാകർ പാട്ടീലാണ് മരിച്ചത്. 38 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രഭാകറിന്റെ