ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്; ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം ഇന്നും നാളെയും
February 25, 2020 8:50 am

തിരുവനന്തപുരം: ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലനം ഇന്നും നാളെയുമായി ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ നടക്കും. ആദ്യ ഘട്ടമായി വീടുകളുടെ പട്ടിക