പ്ലാസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കെ കെ രമ എംഎല്‍എ
March 19, 2023 12:03 am

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലാസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കെ കെ രമ എംഎല്‍എ. കയ്യില്‍ എന്തിനാണ് പ്ലാസ്റ്ററിട്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് ഡോക്ടറാണെന്ന് കെ കെ