കണ്ണുകള്‍ക്ക് പിങ്ക് നിറം കോവിഡ് ലക്ഷണം: പഠനം
June 20, 2020 9:10 am

ടൊറന്റോ: കണ്ണുകള്‍ പിങ്ക് നിറമാകുന്നത് കോവിഡിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഒന്നാകാമെന്ന് പഠനം. ചുമ, പനി, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പംതന്നെ കണ്ണുകളിലെ പിങ്ക്