ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ് വഴി പൈനാപ്പിളും കപ്പയും കൃഷി വകുപ്പ് സംഭരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്
May 25, 2021 11:02 pm

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്തില്‍ കോവിഡ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സഹായവുമായി കേരള കൃഷി മന്ത്രിയുടെ പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്

Page 3 of 3 1 2 3