ദാരിദ്ര നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തില്‍ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്; ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡിന്റെ സമഗ്ര പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. . .
November 8, 2018 11:25 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: പട്ടിണി കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യ നിര്‍ണ്ണായകമായി മുന്നേറ്റം നടത്തിയെന്ന് ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡിന്റെ പഠനം. യുഎന്‍ഡിപിയും ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡും പുറത്തിറക്കിയ ഗ്ലോബല്‍ മള്‍ട്ടി ഡൈമന്‍ഷണല്‍